info@saakochi.com+91-9594-929-936
About

Enrolled scholars

Enrolled scholars

Mechanical(B1.1)

    ER. NO.       NAME :

3302 ABDU RAHMAN

3304 AMAL IRSHAD

3305 ANSHAD K.K

3306 B.PHANI KUMAR

3307 3307 DEOL JOHNSON

3308 GAURESH KUMAR ADLAK

3309 HARSHAL KUMAR

3310 KHUSHAL AHAMED

3311 MOHAMMED SHAHHEN

3312MOHAMMED ASHIF

3313 M. ALAGAR MANIKANTAN

3314 MOHAMMED FAVAS K.K

3315 MOHAMMED SABIR

3316 MOHAMMED SALIM

3317NAJMA N

3318NIDHIN M.R

3319 NITRANJAN PRASAD

3320PRGYESH KUMAR SINGH

3321 RAGAVENDRA BADIGER

3322 SAGAR BADIGER

3323SAHAD K,A

3324SAJIDH SHAJI S

3325SAJU JOSE

3326SANJU SAJI

3327SIRAJ P.M

Avionics(B2)

3401ABHISHEK MURALIS

3402AISWARYA PANKAJAKSHAN

3403AKHIL WILSON

3404ARYA VARGHESE

3405BOVAS M SANTOSH

3407IQRANA MUSKAN

3408JISNUJITH K

3409LALITHAMBIKA K

3410LIBIN K BENNY

3411M.D AZAD MULLA

3412MARTIN JOSEPH

3413 MOHAMMED ASIF

3414MOHAMMED ASLAM MI

3415 SHABIN